Strona główna

Witam Państwa

na stronie internetowej rzeczoznawcy majątkowego.

Nazywam się Hanna Szeluk-Bojko, jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), ukończyłam również studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej. Na śląskim rynku nieruchomości działam od 2001 roku, początkowo jako pośrednik w obrocie nieruchomościami – nr uprawnień 6662, następnie  zajmowałam  się  administrowaniem nieruchomościami komercyjnymi, obecnie zajmuję się wyceną nieruchomości. Przebyta ścieżka zawodowa daje mi gruntowną wiedzę na temat różnych segmentów rynku nieruchomości.
Prowadząc działalność jako rzeczoznawca majątkowy wykonuję operaty szacunkowe oraz inne opracowania i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości.
Czynności rzeczoznawcy majątkowego wykonuję osobiście i co za tym idzie zapewniam Państwu pełen profesjonalizm i najwyższy standard świadczonych usług, tj. dokładność, terminowość i rzetelność wykonywanych operatów szacunkowych oraz innych opinii.
W prowadzonej działalności kieruję się kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych