Rzeczoznawca Majątkowy Hanna Szeluk-Bojko

Świadczę usługi:

      •wyceny nieruchomości
 
  - komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych
  - lokali mieszkalnych, użytkowych
  - budynków mieszkalnych
  - gruntowych niezabudowanych
  - rolnych i leśnych - zabytkowych

     •wyceny ograniczonych praw rzeczowych (służebność gruntowa, służebność przesyłu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)

dla następujących celów:
 
     * Sprzedaży nieruchomości 
    * Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy 
    * Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 
    * Wywłaszczeń 
    * Opłat adiacenckich 
    * Ustalenia wysokości renty planistycznej 
    * Skarbowo - podatkowych 
    * Ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, ubezpieczenia 
    * Sprawozdań finansowych  * Wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek 
    * Odszkodowań 
    * Ustalenia czynszu dzierżawnego 
    * Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora


      •wyceny przedsiębiorstw (udziałów w przedsiębiorstwach)
© 2013. Hanna Szeluk-Bojko. Wszystkie prawa zastrzeżone.                               Wykonane przez "ZETKA"